معنی و ترجمه کلمه تنزل رتبه به انگلیسی تنزل رتبه یعنی چه

تنزل رتبه

degradation
demotion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها