معنی و ترجمه کلمه data analysis به فارسی data analysis یعنی چه

data analysis


داده کاوى ،تحليل داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها