معنی و ترجمه کلمه توله سگ به انگلیسی توله سگ یعنی چه

توله سگ

pup
puppy
whelp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها