معنی و ترجمه کلمه تهیه آذوقه به انگلیسی تهیه آذوقه یعنی چه

تهیه آذوقه

purvey
victual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها