معنی و ترجمه کلمه rapid curing cutback به فارسی rapid curing cutback یعنی چه

rapid curing cutback


معمارى : قير مايع زودگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها