طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتشگیرى به انگلیسی آتشگیرى یعنی چه

آتشگیرى

inflammability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها