معنی و ترجمه کلمه فاقد کارگر کافى به انگلیسی فاقد کارگر کافى یعنی چه

فاقد کارگر کافى

shorthanded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها