معنی و ترجمه کلمه دشت گون به انگلیسی دشت گون یعنی چه

دشت گون

peneplain
peneplane


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها