معنی و ترجمه کلمه دشت گون به انگلیسی دشت گون یعنی چه

دشت گون

peneplain
peneplane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها