معنی و ترجمه کلمه he knows the world به فارسی he knows the world یعنی چه

he knows the world


جهانديده است ،ازموده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها