معنی و ترجمه کلمه initial speed به فارسی initial speed یعنی چه

initial speed


علوم مهندسى : سرعت اوليه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها