معنی و ترجمه کلمه در فکر شخص خود به انگلیسی در فکر شخص خود یعنی چه

در فکر شخص خود

self concern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها