معنی و ترجمه کلمه داراى دگردیسى ناقص به انگلیسی داراى دگردیسى ناقص یعنی چه

داراى دگردیسى ناقص

heterometabolic
heterometabolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها