معنی و ترجمه کلمه it sleets به فارسی it sleets یعنی چه

it sleets


برف وباران( با هم ) ميبارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها