معنی و ترجمه کلمه old red sandstone به فارسی old red sandstone یعنی چه

old red sandstone


سنگ ماسه قرمز قديمى
معمارى : ماسه سنگ سرخ قديمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها