طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to shiver with cold به فارسی to shiver with cold یعنی چه

to shiver with cold


از سرمالرزيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها