معنی و ترجمه کلمه آبگینه به انگلیسی آبگینه یعنی چه

آبگینه

glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها