معنی و ترجمه کلمه تبدیل به صمغ یا رزین کردن به انگلیسی تبدیل به صمغ یا رزین کردن یعنی چه

تبدیل به صمغ یا رزین کردن

resinify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها