معنی و ترجمه کلمه تصنیف سازى به انگلیسی تصنیف سازى یعنی چه

تصنیف سازى

balladry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها