معنی و ترجمه کلمه آویزان به انگلیسی آویزان یعنی چه

آویزان

dangle
dangler
hanging
impendent
impending
pensile
suspension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها