معنی و ترجمه کلمه چرب زبان به انگلیسی چرب زبان یعنی چه

چرب زبان

flattering
glib
silver tongued
smooth tongued
smoothie
smoothy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها