معنی و ترجمه کلمه چرب زبانى کردن به انگلیسی چرب زبانى کردن یعنی چه

چرب زبانى کردن

coax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها