معنی و ترجمه کلمه خوشى دادن به انگلیسی خوشى دادن یعنی چه

خوشى دادن

humor
humour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها