معنی و ترجمه کلمه complex system به فارسی complex system یعنی چه

complex system


سيستم پيچيده
زيست شناسى : سازگان پيچيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها