معنی و ترجمه کلمه خوش آتیه به انگلیسی خوش آتیه یعنی چه

خوش آتیه

towardly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها