معنی و ترجمه کلمه ابتکلارى به انگلیسی ابتکلارى یعنی چه

ابتکلارى

heuristic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها