معنی و ترجمه کلمه bdam به فارسی bdam یعنی چه

bdam


Basic Direct Access Method
کامپيوتر : روش دستيابى مستقيم اساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها