معنی و ترجمه کلمه اظهار غلط کردن به انگلیسی اظهار غلط کردن یعنی چه

اظهار غلط کردن

misstate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها