معنی و ترجمه کلمه اجازه ى دخول به انگلیسی اجازه ى دخول یعنی چه

اجازه ى دخول

admitance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها