معنی و ترجمه کلمه زبده به انگلیسی زبده یعنی چه

زبده

abstract
compend
compendium
cream
elite
extract
prime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها