معنی و ترجمه کلمه اجازه به انگلیسی اجازه یعنی چه

اجازه

authority
authorization
clearance
fiat
leave
liberty
licence
license
licensure
ok
okay
permission
permit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها