معنی و ترجمه کلمه اجازه حرکت و اقدام به انگلیسی اجازه حرکت و اقدام یعنی چه

اجازه حرکت و اقدام

greenlight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها