معنی و ترجمه کلمه درجه باشلیه به انگلیسی درجه باشلیه یعنی چه

درجه باشلیه

baccalaureate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها