معنی و ترجمه کلمه metal-cutting saw به فارسی metal-cutting saw یعنی چه

metal-cutting saw


علوم مهندسى : اره فلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها