معنی و ترجمه کلمه ایالت نظامى به انگلیسی ایالت نظامى یعنی چه

ایالت نظامى

garrison state

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها