معنی و ترجمه کلمه اثر پاى فسیل شده به انگلیسی اثر پاى فسیل شده یعنی چه

اثر پاى فسیل شده

ichnite
ichnolite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها