معنی و ترجمه کلمه اتفاق آرا هم آوازى به انگلیسی اتفاق آرا هم آوازى یعنی چه

اتفاق آرا هم آوازى

unanimity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها