معنی و ترجمه کلمه زودبکار بردن به انگلیسی زودبکار بردن یعنی چه

زودبکار بردن

strain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها