معنی و ترجمه کلمه abaloenation به فارسی abaloenation یعنی چه

abaloenation


انتقال ،واگذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها