معنی و ترجمه کلمه فراش به انگلیسی فراش یعنی چه

فراش

apparitor
beadle
footman
lackey
lacquey
office boy
peon
sergeant at arms

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها