معنی و ترجمه کلمه hang off به فارسی hang off یعنی چه

hang off


)hang back(رهاکردن ،عقب کشيدن ،پس زدن
ورزش : مکث کوتاه غواص در زير اب در صعود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها