معنی و ترجمه کلمه سینه پهلو به انگلیسی سینه پهلو یعنی چه

سینه پهلو

pneumonia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها