معنی و ترجمه کلمه maximum performance به فارسی maximum performance یعنی چه

maximum performance


عملکرد حداکثر
علوم مهندسى : کارايى حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها