معنی و ترجمه کلمه حاکى به انگلیسی حاکى یعنی چه

حاکى

emblematic
expressive
illation
illative
indicative
redolent
symbolic
symptomatic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها