معنی و ترجمه کلمه حاکى از توطئه و توطئه سازى به انگلیسی حاکى از توطئه و توطئه سازى یعنی چه

حاکى از توطئه و توطئه سازى

conspiratorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها