معنی و ترجمه کلمه فائق شدنى به انگلیسی فائق شدنى یعنی چه

فائق شدنى

superable
surmountable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها