معنی و ترجمه کلمه فرش رطوبت ناپذیر به انگلیسی فرش رطوبت ناپذیر یعنی چه

فرش رطوبت ناپذیر

groundsheet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها