معنی و ترجمه کلمه postsynaptic membrance به فارسی postsynaptic membrance یعنی چه

postsynaptic membrance


روانشناسى : غشاء پس سيناپسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها