معنی و ترجمه کلمه گل پنچ هزارى به انگلیسی گل پنچ هزارى یعنی چه

گل پنچ هزارى

yellow daisy

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها