معنی و ترجمه کلمه as if به فارسی as if یعنی چه

as if


مثل اينکه ،همچنانکه ،که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها