معنی و ترجمه کلمه pacificism به فارسی pacificism یعنی چه

pacificism


)pacifism(ارامش طلبى ،صلحجويى ،ايين احتراز از جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها